Audi gordel header

20 december 2022

Audi maakt gordelslothouders van gerecycled materiaal

De nieuwe Audi Q8 e-tron is voor het eerst voorzien van veiligheidscomponenten die gemaakt zijn van kunststof autoafval, te beginnen met de houders van de veiligheidsgordelsloten. Dit doet Audi samen met LyondellBassel als onderdeel van het PlasticLoop-project. Het is de eerste keer dat Audi veiligheidscomponenten vervaardigt door middel van chemische recycling gemaakte kunststof autoafval.

Audi laat in een video zien hoe niet meer te repareren plastic auto-onderdelen, eerst worden verwijderd en worden ontdaan van alle niet kunststof materialen, zoals metalen clips. Hierna worden de kunststof onderdelen vermalen tot kleine stukken en verwerkt tot pyrolyse-olie. Deze olie dient vervolgens als grondstof voor de vorming van nieuwe kunststoffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van massabalans-benadering1. De houders van de gordelsloten van de Audi Q8 e-tron worden geproduceerd door middel van de verkregen kunststofgranulaat. 

Gordel

Audi is er dankzij dit proces samen met andere projectdeelnemers in geslaagd de materiaalstroom terug te winnen die normaal gesproken alleen geschikt is voor energieterugwinning. Audi kan door deze manier van werken langer gebruik maken van fossiele grondstoffen en dus de aankoop van extra materialen voor de Q8 e-tron verminderen. Onderdelen die zijn geproduceerd uit pyrolyse-olie zijn van dezelfde hoge kwaliteit als nieuw geproduceerde onderdelen en bieden dezelfde technische kenmerken.

Gordel audi grafiek

1 Minstens 70 procent van het kunststofgranulaat voor de gordelsloten (inclusief vulstoffen en additieven) bestaat uit de pyrolyse-olie die via chemische recycling wordt gefabriceerd. Deze pyrolyse-olie wordt tijdens de vervaardiging van het onderdeel aan het kunststofgranulaat toegevoegd. De toewijzing van de op afval gebaseerde pyrolyse-olie aan het kunststofgranulaat vindt plaats in het kader van een massabalans-benadering. EcoCycle, een onafhankelijk extern certificeringsbureau, bevestigt dat de deelnemers aan het project de hoeveelheden fossiele grondstoffen die nodig zijn voor de houders van gordelsloten hebben vervangen door pyrolyse-olie uit autoafval van plastic. Het is de bedoeling om voldoende pyrolyse-olie te leveren voor de gehele productierun van de Audi Q8 e-tron.