header rapportageplicht

15 september 2022

Rapportageplicht vanaf 1 januari 2023

Het klimaat verandert. Op mondiaal, Europees en nationaal niveau zijn er akkoorden gesloten om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken. Nederland heeft zich net als de gehele EU aangesloten bij het Akkoord van Parijs. In dit akkoord is het doel gesteld om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit houd in dat de CO2-uitstoot met 55% gereduceerd dient te worden. In 2019 werd in Nederland de Klimaatwet aangenomen, dit is een onderdeel uit het nationale Klimaatakkoord. De Nederlandse overheid heeft in dit plan het ambitieuze doel om 49% CO2-uitstoot te reduceren t.o.v. wat er in 1990 is vastgesteld. Het doel is om minimaal 1 Megaton CO2 te reduceren voor 2030. Daarvoor is inzicht nodig. Door werkgerelateerde reizen jaarlijks te registeren, komt er data beschikbaar en ontvangen organisaties feedback om te kunnen verduurzamen.

Om het doel voor 2030 te halen wordt er vanaf 1 januari 2023 een jaarlijkse rapportageplicht ingevoerd. Organisaties met meer dan 100 werknemers zullen hieraan moeten voldoen. Alle werkgerelateerde reizen van werknemers dienen geregistreerd te worden. Meer dan de helft van alle wegkilometers in het personenvervoer is werkgerelateerd. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen, legt de overheid de komende jaren een belangrijke rol bij de werkgevers neer. In 2021 stootten we landelijk 167,8 Megaton totaal uit, dat is 23,9% minder dan ten opzichte van 1990. Met de verplichte rapportages kan de overheid het inzichtelijk maken en kijken waar de kansen liggen om verder te verduurzamen.

Woon/werk verkeer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met het uitvoeren van een afgesproken beleid. Zij stellen een collectief CO2-emissieplafond en verplichting tot een jaarlijks rapport in. Met het invoeren van deze maatregelen legt de overheid bewust veel verantwoordelijkheid bij de werkgevers. Werk gebonden personenmobiliteit is goed voor 45% van de totale CO2-uitstoot, dit bestaat uit twee delen: woon-werkverkeer (86%) en zakelijk verkeer (14%). De gegevens die organisaties moeten aanleveren zijn: het aantal kilometers, welk type brandstof hiervoor gebruikt is en het gebruikte vervoersmiddel.

Overheid helpt mee

Om als organisatie alle data te kunnen verzamelen lijkt een onmogelijk opgave. Maar vanuit de overheid wordt er een e-loket en helpdesk opgezet, ook hoeft een organisatie niet zelf de CO2-emissie uit te rekenen.

Hoe kunt u rapportageleed verzachten?

Met onze mobiliteitspas heeft u toegang tot verschillende vormen van mobiliteit. Bijvoorbeeld de bus, trein, deelfiets, deelauto of auto van uw eigen wagenpark. De bijbehorende app zorgt voor een makkelijke toegang en houdt alle reistransacties van uw medewerkers bij. Medewerkers kunnen zonder al te veel moeite hun ritten registeren. Het werkt makkelijk, snel en veilig. Dit zorgt voor overzicht, minder administratie en lastendruk. U vindt alle mobiliteitsrapportages op één plek!

foto_dmvm_onzemensen

Kom in contact met onze mobiliteitsexperts

Wilt u goede voorbereidingen treffen? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken omtrent onze mobiliteitspas en/of het verduurzamen van uw wagenpark. Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.