trends header.jpg

20 september 2022

Vier mobiliteitstrends in 2021

Ruim 1.350 Nederlanders werd gevraagd wat zij in de toekomst van mobiliteit verwachten. Het onderzoek, uitgevoerd door ALD Automotive, toonde vier belangrijke trends die de mobiliteitsmarkt staat te wachten. De specialisten van De Mobiliteit voor Morgen herkennen, net als mobiliteitsexpert Carlo van de Weijer, deze trends.

1. Elektrisch rijden stipt op één

Het is logisch dat de trend van elektrisch rijden zich verder gaat ontwikkelen. In het Klimaatakkoord staat immers dat Nederland in 2030 maar liefst 49% minder CO2 moet uitstoten. Om een CO2-neutrale toekomst te realiseren zijn er verschillende subsidies beschikbaar en fiscale voordelen zoals MIA en BPM- en bijtellingskorting. Ook worden milieuzones in de steden steeds meer uitgebreid. Hierdoor zijn zowel de inwoners als de organisaties genoodzaakt om CO2-neutraler te rijden.

2. Deelmobiliteit biedt kansen

Vooralsnog is het delen van mobiliteit populairder in de steden. De kosten van een privéauto kunnen flink oplopen door de maatregelen van de gemeente. Denk aan het verhogen van parkeerkosten. Experts zeggen dat autodelen goedkoper is dan er zelf één hebben. Uiteraard knapt het milieu, klimaat en de leefbaarheid in de stad ervan op als er minder privéauto’s worden gebruikt.

Nog niet iedereen is overtuigd. Autodelen heeft namelijk ook nadelen. Zo staat de deelauto niet (altijd) voor de deur en is de zichtbare reclame status verlagend. Toch zetten gemeenten in op het concept autodelen. Provincie Gelderland stimuleert deelauto aanbieders met een subsidie van € 5.000 per volledig elektrische deelauto. Verder gaat de NS deelauto’s aanbieden op treinstations, wordt de zakelijke deelauto steeds interessanter en zetten vastgoedontwikkelaars in op dit concept.

3. Multimodale mobiliteit met een mobiliteitsbudget

Door de veranderende mobiliteitsbehoefte is het begrip mobiliteitsbudget bij steeds meer mensen bekend. Het mobiliteitsbudget geeft medewerkers de keuzevrijheid voor passend vervoer. Ook Pon zet in op het flexibel inrichten van de mobiliteitsbehoefte. Met de mobiliteitskaart Shuttel kies je per rit de snelste, goedkoopste of groenste optie. Medewerkers kiezen zelf of ze in de trein, bus, tram, metro, (deel- of pool)auto, taxi en/of op de fiets stappen. Een bijkomend voordeel is dat diensten zoals parkeren, tanken en laden wordt verwerkt via deze kaart.

4. De zelfrijdende auto

Autonoom rijden is weer een stapje dichterbij. De Verenigde Naties staat namelijk vanaf 1 januari 2021 toe dat auto’s met Automated Lane Keeping System (ALKS) zelfstandig rijden. De ontwikkeling van verschillende technologieën gaat razendsnel en ook de regelgeving is voorbereid op de komst van de autonome auto. Volgens adviesbureau KPMG wordt Nederland gezien als een leidend land met een goed onderhouden wegennet en uitstekende laadinfrastructuur. Maar er moeten nog flinke hobbels worden genomen om autonoom rijden in het dichtbevolkte fietsland te realiseren. Als wij dit jaar (2021) al willen profiteren van de zelfrijdende auto kan dat alleen op de daartoe aangewezen wegen en rijstroken.