fiets header cafetaria regel

14 september 2022

Hoe werkt de cafetariaregeling bij een leasefiets?

Bij een fiets van de zaak kan de werknemer gebruik maken van de cafetariaregeling. Dit is een belastingregeling die bijvoorbeeld Lease a Bike extra interessant maakt voor werknemers. In dit artikel leest u wat de cafetariaregeling precies is.

Werkkostenregeling

De cafetariaregeling is een werkkostenregeling (WKR). Het zorgt ervoor dat een deel van het belaste loon omgeruild wordt voor onbelast loon voor de werknemer. De werknemer kan kiezen voor een beloning in natura in de vorm van een onbelaste verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling. De werknemer ontvangt dit dan in plaats van loon in geld. Een fiets van de zaak is hier een perfect voorbeeld van. Doordat de werkgever de fiets van de zaak ter beschikking stelt in plaats van salaris, hoeft de werknemer minder loonheffing te betalen.

Besparen op sociale premies

Ook voor de werkgever is het fiscaal aantrekkelijk om de cafetariaregeling in te zetten. Doordat de werknemer minder loonheffing betaalt, bespaart de werkgever op sociale premies. Voor de werkgever is het belangrijk om te weten dat er een limiet zit aan de werkkostenregeling in de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw totale fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2021 verhoogd naar 3%. Dit betekent dat u tot een maximum van € 12.000 mag vrijgeven voor deze regeling. Gaat u hier overheen, dan betaalt u maar liefst 80% belasting over deze regeling. Heeft u een fiscale loonsom boven de € 400.000 is de vrije ruimte beperkt tot slechts 1,18%.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de cafetariaregeling vindt er een wijziging plaats in het brutoloon. Dit moet worden vastgesteld in een clausule van de arbeidsovereenkomst of in de overeenkomst zelf.

fietser
Welke eisen heeft cafetariaregeling

Om gebruik te maken van de cafetariaregeling moet er aan een aantal eisen worden voldaan, zoals:

  • Deze wijziging moet realiteitswaarde hebben. Dit betekent dat de regeling ook wordt door vertaald naar toekomstige beloningen. Als het brutoloon bijvoorbeeld wordt verlaagd door het aanbieden van een fietsregeling, dan moeten deze wijzigingen ook worden doorgevoerd in het vakantiegeld.
  • Het belaste loon kan alleen worden omgeruild voor onbelast loon met een gerichte vrijstelling. Een leasefiets valt onder de categorie onbelast loon met een gerichte vrijstelling.
  • De cafetariaregeling en de daarbij behorende gevolgen voor het brutoloon moeten in de arbeidsovereenkomst of een clausule daarvan worden vastgelegd.
Bijtelling bij een leasefiets

De werkgever is gedurende de leaseperiode de eigenaar van de fiets en stelt deze ter beschikking aan de werknemer. Hierdoor dient de werknemer loonbelasting te betalen over de bijtelling. Het bijtellingspercentage voor leasefietsen bedraagt 7%. Omdat het een maandelijks bedrag betreft, wordt de bijtelling als volgt berekend: Aanschafwaarde x bijtellingspercentage / twaalf maanden.

De bijtelling geldt alleen om loonbelasting over te berekenen. Dit bedrag wordt niet bovenop uw huidige salaris opgeteld. Wilt u een uitgebreide berekening, waarbij u ziet welk voordeel het op kan leveren? Neem dan een kijkje op onze Lease a Bike pagina. Hier bieden wij u de mogelijkheid om een eenvoudige berekening te maken of onze whitepaper te downloaden.

Wanneer de werkgever en werknemer afspreken dat zijn brutoloon deels wordt omgeruild voor een leasefiets, betaalt de werknemer loonheffing over de bijtelling. Het bijtellingspercentage op leasefietsen bedraagt slechts 7%.

Wilt u meer weten over Lease a Bike en het toepassen van de cafetariaregeling? De Mobiliteit voor Morgen adviseert u graag. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld een rekenvoorbeeld geven van het te behalen voordeel op de sociale premies.