vw header opladen

21 september 2022

Wat zijn de gevolgen van het regeerakkoord op de mobiliteitssector?

Op 15 december presenteerden de informateurs Koolmees en Remkes de plannen voor de komende vier jaar via het regeerakkoord. Er liggen ambitieuze plannen op tafel rondom duurzaamheid, woningbouw en mobiliteit. Via deze weg brengen wij u op de hoogte van de plannen in het regeerakkoord voor de mobiliteitssector.

Duurzame mobiliteit stimuleren

Het klimaat is een groot agendapunt voor de komende vier jaar en binnen meerdere sectoren wilt het komende nieuwe kabinet verduurzamen. Hierin is het doel om vóór 2030 de CO2-uitstoot te verlagen met maar liefst 60%. Om het doel te behalen is er besloten om te investeren in schone mobiliteit en verbetering van luchtkwaliteit in de steden. Het gebruik en aanschaf van elektrische vervoersmiddelen wordt gestimuleerd en duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgt ondersteuning.

MG_4-3_Charging-cable

Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Via de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) probeert de overheid sinds 2020 al de particuliere markt voor elektrische auto’s te stimuleren. Onlangs werd het subsidiebudget voor aankomend jaar bekend gemaakt. De gehele subsidiepot is gevuld met € 91,4 miljoen. Daarbij is € 71 miljoen vrijgemaakt voor nieuwe elektrische auto’s en € 20,4 miljoen voor elektrische gebruikte auto’s.

Per nieuwe elektrische auto kunt u € 3.350 subsidie aanvragen. Voor een gebruikte elektrische wagen kunt u € 2.000 aanvragen. De subsidie-aanvraag verloopt via het RVO en is weer beschikbaar vanaf 3 januari 2022. Wilt u alvast een nieuwe elektrische auto uitzoeken? Bekijk de voorraad van De Waal Autogroep.

IMG_4497

Bijtellingspercentage naar 16%

Gaat u dit jaar een elektrische auto zakelijk leasen? Dan profiteert u van een verlaagd bijtellingspercentage van slechts 16% ten opzichte van de normale 22% bijtelling. Het verlaagde bijtellingspercentage is alleen van toepassing op de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. De waarde daarboven kent een bijtellingspercentage van 22%. Het bijtellingspercentage op elektrische auto’s gaat per jaar stapsgewijs omhoog tot het jaar 2026. Dan is de bijtelling voor elektrische auto’s 22% net als bij auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

Wetgeving rondom rekeningrijden

In het regeerakkoord is er ook ruimte gemaakt voor rekeningrijden vanaf 2030. In dat jaar wordt er een systeem van Betalen naar Gebruik geïntroduceerd voor alle automobilisten. Hoewel 2030 nog ver weg is, wordt de wetgeving rondom rekeningrijden in de komende kabinetsperiode vastgelegd. De basis van het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers.

Verbeteringen infrastructuur

Om de mobiliteitsbranche zo goed mogelijk te laten functioneren, investeert het nieuwe kabinet ook in het verbeteren van de infrastructuur in Nederland. Daarbij zetten ze grote stappen in het uitbreiden en verbeteren van infrastructuur voor openbaar vervoer (OV), auto, fiets, en water. Dit allemaal om een goede en snellere verbinding tussen stad en regio te realiseren. De ontwikkeling van zogenoemde ‘hubs’ moeten hierbij helpen. Hier kunnen reizigers gemakkelijker overstappen op verschillende mobiliteitsvormen, zoals trein, (deel)auto, (deel)fiets of metro.

Zodoende krijgen reizigers een uitgebreid aanbod om van A naar B te komen, bijvoorbeeld van huis naar werk of andersom. Om deze vormen van mobiliteit betaalbaar te houden, wil het kabinet daarom de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. De precieze verhoging wordt later bekend, maar in het akkoord is er wel financiële ruimte vrijgemaakt hiervoor.

Shuttel mobiliteitskaart

De investering in een verbeterde en uitgebreidere infrastructuur zorgt voor meerdere vervoersmogelijkheden voor werknemers. In combinatie met de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding is de verwachting dat werknemers meer gebruik gaan maken van verschillende mobiliteitsvormen. Als werkgever kunt u hier op inspelen met Shuttel.

De flexibele mobiliteitskaart biedt voor werknemers toegang tot alle vormen van vervoer, zoals trein, deelauto of tram. De werknemers kunnen zelf kiezen voor de meest efficiënte manier om van A naar B te reizen. De mobiliteitskaart van Shuttel houdt alle reistransacties bij, zodat alle kosten overzichtelijk te zien zijn op de factuur. Hierdoor heeft u ook aanzienlijk minder administratiekosten en uw medewerkers zijn mobieler dan ooit.

Kom in contact met onze mobiliteitsadviseurs

Het regeerakkoord zorgt voor een nieuwe duurzame beweging in de mobiliteitssector. Bent u, als bedrijf, al klaar voor de toekomst? De mobiliteitsadviseurs van De Mobiliteit voor Morgen komen graag met u in contact om met u de huidige ontwikkelingen verder te bespreken. Maak eenvoudig een afspraak via het contactformulier.